قفل تلفنی با آریانا

  1. K

    قفل تلفنی پیشرفته با dll و پلاگین آریانا

    چطور میشه قفل تلفنی پیشرفته با dll و پلاگین آریانانوشت بدین صورت که برنامه مانندGetDiskSerialPlugIn و WM-HardwareID قفل تلفنی تولید و بعد زنگ و اکتیو پلاگین آریانا مانند ساییر کد ها که کد گذاری کردیم این فایل را کد گذاری کند با توجه به سریال هارد و در یک فایل dll ذخیره کنه طوری که ریسورس نشه...
بالا