projector

  1. ر

    تنظیمات publish برای خروجی exe

    سلام ... می خواستم ببینم برای اینکه از fla بخوایم projector خروجی بگیریم، تنظیمات Publish Setting دقیقاً باید تو چه وضعیتی باشه؟! آیا برای قابل استفاده بودن فایل exe. ، نیاز هست که swf. هم تیک بخوره؟! (یعنی هم exe. و هم swf. رو خروجی بگیریم) ممنون
بالا