php yii forms

  1. hamed kh

    کار با فرم ها در Yii Framework

    مقدمه: اگر یک برنامه نویس وب هستید می دانید که فرم های ورودی داده جزء جدایی ناپذیر برنامه های مبتنی بر وب می باشند و جمع آوری داده های ورودی آنها یکی از مهمترین بخش های اینگونه برنامه ها است.علاوه بر طراحی فرم ها که بسیار با اهمیت می باشد، توسعه دهندگان وب باید بتوانند داد های ورودی را جمع آوری...
بالا