php tutorial

  1. LordEfazati

    آموزش قدم به قدم زبان php

    سالهاست که نگارش های زیادی از آموزش های PHP به رشته تحریر در آمده و در اختیار عموم قرار گرفته. سالهاست که دوستدارن طراحی سایت به این سمت پیش رفته اند ولی اکثر اوقات از متن های بی سر و ته کتابها خسته شدند و و یا این زبان را رها کردن و یا از منابع انگلیسی استفاده کردند. PHP به علت open source بودن...
بالا