persian date

  1. Y

    کامپوننت تبدیل تاریخ سیستم به هجری شمسی

    با استفاده از این کامپوننت می توانید تاریخ سیستم را به صورت هجری شمسی نشان دهید. از این کامپوننت می توانید در پروژهای Action Script 3.0 و Air استفاده کنید. ۱- ابتدا فایل persianDate.zip را دانلود و سپس آن را extract نمایید. ۲- یک پروژه جدید AS3 ایجاد کنید و از منوی File گزینه ActionScript...
بالا