pctech

  1. iLove

    PCTech | مرجع تخصصی آموزش های کامپیوتری

    درود! با وجود زیادشدن تعداد سایت های فارسی در اینترنت، نیاز به وجود مراجع تخصصی به زبان فارسی به وضوح احساس می شود. ما نیز تصمیم گرفتیم با کمک و برای کمک به هموطنانمان چنین مرجعی ایجاد کنیم. برخی از مهم ترین ویژگی های گروه PCTech: · امکان پیوستن به گروه و فعالیت برای عموم ·...
بالا