overclocking اورکلاکینگ

  1. animations

    overclocking

    از اوایل عرضه کامپیوترها بیشتر کاربران حرفه ای راههای مختلفی برای افزایش خصوصیات سیستم خود داشتند. در واقع ''Overclocking'' به زمان عرضه ی کامپیوترها برمی گردد و برای آنهایی که کامپیوترشان up-to-date نبود. اما پس از چندی یک اورکلاک ساده که باعث میشد cpu های 8008 8MHz تبدیل به 12MHz شود تحول...
بالا