نظر نظر نظر!!!

  1. stilllife

    دفتر اداره!!!

    سلام منم بازي!!!!! خيلي وضعم خرابه نه؟!:cry: عوضش روم زياده ميام قاطي حرفه اي ها كه به خودم حال بدم!:D خواهش ميكنم اساتيد حرفه اي منو با راهنمايي هاي باقلبا شون مستفيض كنن!!! توضيحات: مكس 9+منتال ري+RPC
بالا