نحوه ی ایجاد اکشن

  1. A

    نحوه ی تعیین کلیدهایی برای اتوماتیک شدن کارها در فتوشاپ

    منبع:آبشاران گاهی اوقات برای سرعت بخشیدن به کارها در فتوشاپ خصوصا وقتی که می خواهیم یک کار را تکرار کنیم,تعریف کلید های میانبر برای اتواتیک شدن کارها موثر می باشد.در این قسمت آموزش نحوه ی تعیین کلیدهای میانبر برای اتوماتیک شدن کارها در فتوشاپ مهیا شده است: ابتدا برای ظاهر شدن پالت اکشن یا...
بالا