nttacplus

  1. E

    Nttacplus and NAS and rras

    من سرور v.p.n راه انداختم روی سرور ۲۰۰۳ با rras accounting و احراز هویت رو روی radius گذاشتم radius سرور من local نیست بلکه یک سرور دیگه در جای دیگه قرار داره و البته پشت router هست که ip public دارد اما وقتی که به *** client میخاد وصل بشه تو verify user name and ... میمونه و error میده erro...
بالا