آنتي ويروس شبكه

  1. emperor.online

    روشهای برقراری امنیت در بستر شبکه‌های سازمانی

    بعد از راه اندازی شبکه در سازمانها و ادارات دولتی مهمترین مساله نگهداری شبکه می باشد. در مبحث نگهداری علاوه بر کانفینگ و تنظیمات پایه ای بسترسرور و کلاینتها و تعیین سطح دسترسی اساسی ترین بخش برقراری امنیت درشبکه می باشد. خوشبختانه چند سالی است که در ایران هم تمایل و فراست به سمت تهیه نرم...
  2. emperor.online

    روشهای برقراری امنیت در بستر شبکه‌های سازمانی

    بعد از راه اندازی شبکه در سازمانها و ادارات دولتی مهمترین مساله نگهداری شبکه می باشد. در مبحث نگهداری علاوه بر کانفینگ و تنظیمات پایه ای بسترسرور و کلاینتها و تعیین سطح دسترسی اساسی ترین بخش برقراری امنیت درشبکه می باشد. خوشبختانه چند سالی است که در ایران هم تمایل و فراست به سمت تهیه نرم...
بالا