نقاش ساختمان

  1. S

    نقاش ساختمان

    دوستان از موضوعات مهم برای رنگ امیزی منزل استفاده از یک استاد کار بسیار با تجربه است متاسفانه برخی از نقاشان ساختمان با گرفتن دستمزد های کم از مشتریان به اجرای کار می پردازند و کاری بسیار ضعیف نحویل مشتری ها می دهند در اصل این کاری نا صحیح است و کاری ضعیف قطعا دوام بسیار کم دارد و پیشنهاد می...
بالا