آنلاین کردن

  1. M

    آنلاین کردن آیدی

    لطفا کمک کنید میخوام یک برنامه بنویسم که بشه باهاش آیدی نیمباز آنلاین کرد client' to='nimbuzz.com' version='1.0' host/ip: openfire.nimbuzz.com Server: nimbuzz.com Port: 5222 مثلا تا برنامه رو اجرا می کنم ببینم که ایدیم آنلاین شده همین فقط
بالا