پنل

  1. Y

    پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی کار عبثی است

    تا کنون بیش از 5 پنل تبلیغاتی خریده ام و همگی کلاه بردار بوده اند اگر میخواهید بخرید به سایت من بیایید و برای من پیام بفرستید در ضمن از کسی که از پنل استفاده کرده باشد و نتیجه گرفته شما را واگذار میکنم به خدا دروغ نگویید و تبلیغ الکی نکنید این گونه نون ها خوردن ندارد http://www.melathashop.com
بالا