nativeprocess

  1. Y

    آموزش استفاده از ffmpeg در Air

    منبع: http://flashcenter.ir/blog/?p=381 (مهم: با توجه به اینکه فروم به صورت اتوماتیک به جای حروف s و e و x پشت سر هم (حتی اگر داخل کلمه ای با معنای متفاوت باشند !!!) * قرار میدهد، برخی از کدها از خوانایی افتاده، لذا توصیه می شود که به لینک قرار داده شده مراجعه کنید.) در این درس بعنوان مثال...
بالا