my village

  1. Webber

    ●●●●ــــتصاوير گرفتــه شدهـ بـا موبايـــل●●●●

    سلام همونطور که می دونید عکس های گرفته شده با موبایل شاید زیاد هنری و با کیفیت نباشند ولی همیشه جاذبه ی خاص خود رو دارند چرا که از قبل قرار نبوده عکسی گرفته شود . (راستش یک مقدمه ی توپ نوشته بودم که صبح برق ها رفت و پاکش کرد،ولي حالا چيزي خاصي به ذهنم نمي رسه) در اين تايپيك شما مي تونيد...
  2. Webber

    غروب روستاي من

    سلام عكس غروب چند روز پيش روستا.هنوز تازه ست...عجب نقاشي i1180853750 موفقيت
بالا