محدودیت دسترسی

  1. M

    ایجاد محدودیت دسترسی برروی فایل ها(Permissions)

    مدیریت کردن افراد برای دست رسی به منابع این ویدیو برای کسانی که چند تایوزر دارن و می خوان بگن که مثلا یوزر خودشون به فلان فایل یادرایو دسترسی داشته باشه و مثلا یوزر دوم یاسوم یا غیره دسترس نداشته باشه یا فقط بتونه بخونه نتونه پاک کنه یا بنویسه اصتلاحا ایجاد(Permissions) لینک اصلی...
بالا