آموزشvirtual directory

  1. M

    آموزشVirtual directory

    تعریف دایرکتوری مجازی روی سیستم عامل برای گرفتن خطاها. لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/DHlJp اینک دانلود: http://host11.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/61020313d9d4ea6d5996d817c7c188fe634459.mp4
بالا