آموزشtelephone connection

  1. M

    آموزشTelephone connection در win2003Server

    برای اتصال کامپیوتر ها ازطریق خط تلفن که البته سرعتش هم پایین هست. لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/MBl3s لینک دانلود: http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/c6695f84bd5927832425e92fe742807e634403.mp4
بالا