آموزشnntp

  1. M

    آموزشNNTP درwin2003Server

    این سرویس پرکاربرد در ویندوز سرور برای اینه که بخوایم کاربرای شبکمون به هم پیغام بفرستند در گروه های خبری شرکت کنند بین هم اطلاعات ردوبدل کنند وغیره... لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/sRHY8 لینک دانلود...
بالا