آموزش terminal server

  1. M

    آموزش Terminal Server در win2003Server

    مدیریت کردن کنترل ازراه دور. لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/D3Oue لینک دانلود: http://host12.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/4a441247099544476d170fd3cc0a22ab634432.mp4
بالا