آموزش sql server

  1. N

    آموزش SQL Server 2008 فارسی، شبیه سازی شده قابل دانلود

    در لینک زیر میتونین سرفصلهای آموزش SQL Server 2008 رو ببینین و اگر خواستین نرم افزار آموزشی رو دانلود کنین این نرم افزار آموزشی فارسی، شبیه سازی شده و تصویری است! http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=90
بالا