آموزش setup iis

  1. M

    آموزش Setup IIS در win2003Server

    آموزش بارگذاری سایت روی سیستم خودتان!به عبارتی خودتان سرور سایت خودتان باشید. لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/wmN6y لینک دانلود: http://host11.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/bf52d7d3e96f548aac3e82c6583fad05633432.mp4
بالا