آموزش send message

  1. M

    آموزش Send message در شبکه

    آموزش ارسال پیغام برای کاربران تحت شبکه از طریق MSDOC لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/A62vE لینک دانلود: http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/41ea9c2868b67f32344546ac6fe92404633777.mp4
بالا