آموزش quota

  1. M

    آموزش Quota

    این آموزش برای محدودیت حجم دسرسی به درایو است. لینک اصلی: http://www.aparat.com/v/dVZ03 لینک دانلود: http://host11.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/212/ebb2b3d1ff5b3c21eec482d3adfd2635633719.mp4
بالا