آموزش نرم افزار cineam 4d

  1. hooseindesign

    آموزش فارسی ساخت مدل روباط در Cineam 4d – فصل سوم

    در این فصل از آموزش ساخت ربات با همان تکنیک های پیشین اقدام به مدل سازی پاهای مدل میکنیم و همچنین در اخر قسمتهای پا و دست و گوش را با پلاگین Miror Miror به صورت آینه ای کپی میکنیم.تا قسمتهای سمت دیگر مدل را به وجود آوریم. پلاگین به کار برده سده در سورس فایل آموزش موجود می باشد دانلود آموزش...
  2. hooseindesign

    آموزش فارسی ساخت مدل روباط در Cineam 4d – فصل سوم

    در این فصل از آموزش ساخت ربات با همان تکنیک های پیشین اقدام به مدل سازی پاهای مدل میکنیم و همچنین در اخر قسمتهای پا و دست و گوش را با پلاگین Miror Miror به صورت آینه ای کپی میکنیم.تا قسمتهای سمت دیگر مدل را به وجود آوریم. پلاگین به کار برده سده در سورس فایل آموزش موجود می باشد دانلود آموزش...
بالا