آموزش استخوان سازی

  1. hooseindesign

    آموزش ساخت استخوان و پوست در نرم افزار Cinema 4d

    در این آموزش نحوه ایجاد استخوان و پوست بر روی مدل در نرم افزار Cinema 4d رو به شما آموزش می دهیم. یکی از مهمترین کار در انیمیشن ساخت استخوانه.
بالا