مشکل + وی ری

  1. G

    مشکل اعصاب خورد کن در vray

    سلام من وقتی vraysun را ایجاد می کنم و بعد هنگامی که میخواهم رندر کنم، application error میدهد و از برنامه بیرون می آید. نمی دانم چه کنم. هم "وی ری" 2.0 و هم "وی ری" 2.03 را نصب کردم همین مشکل را داشت.
بالا