مرجع برند - برند - مارک

  1. I

    مرجع برند ---دسترسی به برندهای معتبر موجود در بازار---

    آشنایی با یک وب سایت امروزه برند تبدیل به یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکتها شده است، بطوریکه در برآورد ارزش ویژه شرکتها، ارزش برند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. این درجه اهمیت به موجب نقش بسیار حیاتی برند در انتخاب های خرید مشتریان از گروههای کالایی مختلف...
بالا