مممممممممم

  1. M

    بی بی کد مسابقه

    سلام این کار واسه یه مسابقه بود اول یه حجم دادن بهم که مطمینم کپی بود بعد این شد مکس 2012 وی ری 2 جالب این بود که سوم شد در صورتی که من همین جوری همون حجمو ادیت کردم که کپی بود اینش به من ربط نداره اسمم نمیبرم که صاحب کار ناراحت نشه... فقط خواستم شما همببینید مسابقش دانشگاهی بود...به نظر من کار...
بالا