microsoft sql server 2014

  1. C

    معرفی قابلیتهای جدید SQL Server 2014

    Microsoft SQL Server 2014 جدیدترین پلتفرم اطلاعاتی مایکروسافت و فصلی نو در سیستم عامل های ابری است که امکان ایجاد پلتفرمی مناسب و پایدار برای زیرساختها ، برنامه ها و داده را فراهم نموده، و دارای قابلیتهای مهمی از قبیل پوشش دادن دیتاسنترها، میزبانی دیتاسنترهای مراکز ارائه سرویس و ابر عمومی...
بالا