مجله.ورق زدن.روزنامه.curl

  1. M

    Fa ورق زدن مجله

    برای یک مجله که بشه ورقش زد تو بیلدر چه کار میشه کرد یه چیزی تو مایه های curl تو قسمت page transition مثال فلشش هم رو اینترنت http://www.ettelaat.com/flips/va/index.htm میتونه همینقدر ساده باشه فقط دو حالت زوم
بالا