مبدل فارسی

  1. After

    نسخه جدید مبدل فارسی farsiConvertor 0.96

    سلام در مبدل فارسی (farsiConvertor) نسخه 0.96، تعداد زیادی از اشکالات نسخه قبلی رفع شده اند. این نسخه اعداد را بصورت فارسی نمایش میدهد و در ترکیب کلمات انگلیسی و فارسی بهتر عمل می کند. به عنوان نمونه میتوانید بخشهای مختلف سایت iflash.ir را ببینید. برای ساخت این سایت که کاملا با فلش و as3...
بالا