ماشین، صحنه خارجی

  1. rasoulvalli

    غیره Sunset Theft

    در این کار سعی کردم که حس ترس و وهم آلودی رو با استفاده از طراحی نور و بافت ایجاد کنم. امیدوارم دوست داشته باشید. لطفا من رو از نظرات خوب و مفیدتون بی نصیب نگذارید. متشکرم.
بالا