مامبو تاريخ هجري شمسي

  1. 3

    چرا نسخه جديد مامبو تاريخ هجري شمسي ندارد

    مدتها كه تيم مامبو لرن در حال ارتقاء نسخه هاي مختلف مامبو است كه جاي بسي تشكر است من جديد ترين نسخه آن را دانلود كردم و نصب كردم ( يعني نسخه 4.6.5 )ا ولي با مشكل تاريخ هجري شمسي مواجه هستم اگر كسي اطلاعاتي داره مرا راهنمايي كند
بالا