magic hut

  1. K

    Magic Hut ...... K.D.G ..... 3ds Max -Mental ray

    خوب منم قصد دارم یه کلبه جادویی بزنم ...............:rose: فعلا دنبال رفرنس و کانسپت میگردم .......:) به زودری شروع می کنم... آپدیت 1 .... رفرنس:wink: آپدیت 2 .... Base modeling:paint:
بالا