کمک، smpt mail

  1. N

    کمک در مورد کار با smpt mail

    دوستان سایت من قسمت تابع mail برای ارسال ایمیل مسدود شد بهم اطلاع دادن از تابع smpt mail استفاده کنم چند تا کد امتحان کردم ولی بازم ارسال نمیکنه دراین مورد کی بیشتر میدونه؟
بالا