آلودگی هوا

  1. shayanboy

    آه اکسیژن! کجایی ؟

    این توی روزنامه سلامت بود با دوربینم عکس گرقتم واقعا هوای تهران خیلی آلودس :cry: 2 تا عکس با تشکر شایان
بالا