lego

  1. Radars

    ساخت دوربین عکاسی سایز بزرگ با استفاده از Lego

    قطعه Lego شما با استفاده از Lego چه چیزهایی می سازید؟ خانه، ماشین، قطار یا ماشین و کشتی؟ اما عکاسان با استفاده از Lego چه می سازند؟ نظر شما در مورد ساخت دوربین عکاسی واقعی با استفاده از لگو چیست؟ بله، واقعیت دارد. یک عکاس آمریکایی به نام Cary Norton دو سال وقت صرف ساخت این دوربین عکاسی...
بالا