کلید میانبر

  1. 7

    کلید های میانبر

    من توی مایا کار می کنم و می خوام تعدادی از دکمه ها رو شخصی سازی کنم می تونید راهنماییم کنید ؟
  2. amirsport

    کلیدهای میانبر جعبه ابزار PhotoShop

    :lol:گر مفید است این پست / بزن اون تشکرست:lol:
بالا