lbl

  1. ali.2

    فرمان GoTo

    زبان برنامه نویسی MMB فرمان GoTo ,Lbl که تو همه زبان های برنامه نویسی هست رو داره یا نه؟ من هر چی تو راهنماش گشتم چیزی پیدا نکردم. باید باشه وگرنه نمیشه با این زبان برنامه نوشت. لطفا یکی راهنمایی کنه.
بالا