کلاه برداری

  1. hamed01

    [MT] کلاه برداری از اعضای این تیم

    سلام کسی به اسم هادی محمدی از مشهد به نام تیم شما امد و به من گفت تم MT دیزاین میکنه به قیمت 150.000 تومان بعد از 3 روز مبلغ 15.000 تومان به حسابش ریختم. بعد اون کار پیش نرفت تا امروز که دمز رو خواستم نداد گفت نمی دم کسی من رو نمیشناسه گفتم به همه میگم گفت یوزر جدید میسازم گفتک به شما بگم که...
بالا