لایتنر با mmb

  1. K

    چطور میتونم تمام اطلاعات اعم از فرمت های نوشتاری تصویری و صوتی را در یک فایل ذخیره کن

    چطور میتونم تمام اطلاعات اعم از فرمت های نوشتاری تصویری و صوتی را در یک فایل ذخیره کنم بهتر بگم مثل این لایتنر ها که توش هم میشه عکس و هم نوشته بنویسیم و اونو در یک فایل ذخیره کنیم برای ساخت لایتنر می خوام که عکسم قبول کنه
بالا