کلاچ خودکار پژو

  1. F

    سایت کلاچ خودکار برقی یا کلاچ هوشمند ماشین kelachautomat.ejens.com

    kelachautomat.ejens.com کلاچ اتوماتیک الکو فروشنده اولین وپیشرفته ترین سیستم کلاچ اتوماتیک در ایران عملکرد این سیستم به گونه ای است که پس از نصب این دستگاه ، خودروی شما در ترافیک ، عملکردی مشابه گیربکساتوماتیک و هوشمند خواهد داشت به طوریکه پس از قراردادن خودرو در وضعیت دنده یک ، با گرفتن...
بالا