كمك در طراحي آموزش قالب

  1. tnmsoft

    كمك در طراحي آموزش قالب

    سلام كسي ميتونه گذاشتن كدهاي بلگفا در قالب رو به من ياد بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالا