jsonp

  1. eAmin

    آموزش: نمایش اطلاعات آب و هوایی توسط JavaScript با استفاده از YQL - JSONP

    به نام خدا شما برای نمایش آب و هوا از چه زبان برنامه نویسی ای استفاده می کنید؟ از چه سرویسی برای در یافت اطلاعات دقیق آب و هوایی کمک می گیرید؟ آیا امکان دارد که ما بدون استفاده از زبانهایی که در سرور قابل اجرا هستند، به نمایش اطلاعات آب و هوایی بپردازیم؟ اگر مشتاق هستید پس ادامه مطلب را...
بالا