imind،سیاه و سفید،css

  1. iMacs

    سیاه و سفید تصویر کردن با css

    سلام امروز میخوام چند تا با استفاده از CSS و یک خط کد تصاویر رنگی و به سیاه و سفید تبدیل کنیم برای تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید از 3 فیلتر استفاده می کنیم استاندارد برای Webkit و SVG برای فایرفاکس و Microsoft فیلتر برای IE: Firefox -moz-filter: grayscale(1); Opera -o-filter...
بالا