illux monster

  1. Escapist

    پشتیبانی Illux Monster

    نرم افزارهای استفاده شده : زی براش و فتوشاپ رندر با bpr و استفاده از فتوشاپ از اسکین شیدر و یا تکسچر واقعی صورت در کار استفاده نشده تاتو دراگون هم توسط خودم طراحی شده
بالا