پيامك

  1. maysam.m

    زمان وصل پيامك هنوز مشخص نيست

    خبرگزاري فارس: مدير عامل شركت مخابرات با اشاره به برخي اخبار منتشر شده در خصوص برقراري خدمات ارسال پيامك تا پايان هفته جاري گفت: زمان وصل پيامك در تهران هنوز مشخص نيست. صابر فيضي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري فارس درباره اتصال مجدد سرويس پيامك بعد از دو هفته اظهار داشت: از برقراري...
بالا