hotel

  1. ahmad-kargari

    بی بی کد مسافرخانه 2

    این هم ادامه ی کار ها . یک سؤال : چه جوری میشه از depth of field استفاده کرد ولی سرعت رندر اینقدر کم نشه؟ (vray physical camera) این نمونه ها رو با 3d max 2011 و vray و فتوشاپ ساختم واز مدل های انسان و صندلی هم به صورت آماده بوده . :shock:
بالا